Table of Contents

Contact Us

The Department of Environmental Economics and Management

The Robert H. Smith Faculty
of Agriculture, Food and Environment
The Hebrew University of Jerusalem

Herzl 229, Rehovot 7610001
Fax: 08-9466267

Department Head:
Prof. Ayal Kimhi, Tel: 08-9489376

Head of the teaching program:
Dr. Ohad Raveh, Tel: 08-9489373

Secretary: 
Meital Kappach, Tel: 08-9489230

Prof. Yakir Plessner

In memory of    Yakir Plessner  
1935 - 2014

Water recycling, monetary policy, capital markets, banking system.

פרופ' יקיר פלסנר ז"ל

פרופ' אמריטוס במחלקה לכלכלה חקלאית ומינהל

מתוך "יבול שיא" גליון 98, מאת שמעון וילנאי

"פרופסור יקיר פלסנר. שנמנה קרוב לחמישים שנה עם סגל ההוראה הבכיר של   הפקולטה לחקלאות. נולד בחיפה ב- 1935 , הלך לעולמו בן 79.   יקיר פלסנר לימד מאות רבות של תלמידים את תורת הכלכלה בהיבט החקלאי שלה.   הוא הנחה וליווה סטודנטים מצטיינים בנפתולי הכלכלה וראה ברכה בעמלו .   השנה הינחה בתכנית "אמירים" למצטייני תואר ראשון בפקולטה את הסטודנטית   עידית גניש, תלמידה מצטיינת גם בלימודים וגם בחשיבה הכלכלית שלה. עבודת   הגמר שלה עסקה בתחום התעסוקה על פי מדדים כלכליים מהארץ ומהעולם.   יקיר פלסנר לימד במחלקה לכלכלה חקלאית וניהול בפקולטה ברחובות. בשנות   השבעים היה יועץ כלכלי לבנק העולמי. בתחילת שנות השמונים מונה ליועץ   הכלכלי של שר האוצר יורם ארידור. ב-1982 מינה השר ארידור את יקיר למשנה   לנגיד בנק ישראל. באותן שנים התעמת פלסנר, שהיה בעל דעות מוצקות וחד לשון, עם כמה מעמיתיו הכלכלנים באקדמיה שלא ראו בעין יפה את לכתו למשרד   האוצר ונאמנותו לשר האוצר איש הליכוד. גם התקשורת הכלכלית בקרה לא אחת את   פעילותו של פלסנר.

פלסנר התפטר מתפקידו כמשנה לנגיד הבנק המרכזי בשנת 1985 והיה פרשן   פופולרי בתקשורת עמדותיו חרגו לא פעם מהקונסנזוס הכלכלי-פוליטי. יקיר   הותיר אשה אורה, בן ובת ונכדים".

נפטר י' אלול תשע"ד - 5/9/14 יהי זכרו ברוך.

חלק מדברים שכתב פרופ' יואב כסלו מהמח' לכלכלה חקלאית ומינהל בפקולטה (יבול שיא 98)

"הכרתי את יקיר מאז 1955 כששנינו היינו תלמידים במחלקה לכלכלה. את עבודת   הגמר שלו כתב בהדרכת פרופ' דן ירון ז"ל שהיה המדריך של יקיר. עבודה שחשפה   בעיות בתכנון ענף המטעים נשירים עם תשומת לב מיוחדת להשקייה. יקיר ראה   שבשיטות התכנון המתמטי היה מכשול ואף העמיק במחקר זה בעבודת הדוקטור שלו   במציאת שיטת תכנון מתמטי , עבודתו נקלטה ובאה לידי ביטוי של ממש גם   באקדמיה בארצות הברית. יקיר היה מוביל דרך של כלכלה מוניטרית שהיתה אז   חשובה למשק הישראלי האינפלציוני של שנות ה- 70. יקיר למד היטב את הנושא   וכך הגיע לעמדת יועץ לבנק העולמי ואח"כ למשרת משנה לנגיד בנק ישראל. יקיר   כתב ספר שעסק בכלכלה של ישראל, היום זה ספר לימוד ומקור למידע בהתפתחות   הכלכלית של המדינה.

יקיר הגיע לפקולטה להוראה ומחקר בשנת 1966 ונשאר כאן עד לפטירתו. בשעתו   היה יועץ כלכלי של משרד הבטחון. איש מיוחד, עמד על דעתו, מוכן להסביר לכל   אחד את דעותיו. עצמאי בדעותיו, בעל חוש הומור מפותח ומספר בדיחות נפלא.   איבדתי אדם ערכי וחבר טוב"

על יקיר פלסנר – המורה שלי 
ﬠידית גביש, סטודנטית, בפרויקט "אמירים" לתלמידים מצטיינים בפקולטה לחקלאות:

"יקיר לא לימד כלכלה של הספרים, הוא הבין אותה כל כך עמוק וידע להסתכל עליה מכל זווית במין ראייה שכזו, שהספרים והמודלים הביעו לדעתו תמונה שטחית מדי של הכלכלה האמיתית. האיש שהיה במשך שנים גורם משפינו בכלכלה   הפוליטית, הכיר טוב מאוד איך באמת עובדת המערכת וזה מה שהוא רצה להעביר לנו. השאלה הראשונית כל כך של מה זה בכלל הנייר חסר הערך הזה שמסובב את העולם, ואיך הנייר הזה שינה את חוקי המשחק, לא נלמדת באף קורס בשלוש שנים של תואר ראשון בכלכלה, כי היא קשורה להיסטוריה שלנו. יקיר האמין שהכלכלה והתפיסה הכלכלית הרווחת הן תולדה של ההיסטוריה שלנו. הכלכלה הלכה אצלו יד ביד עם מלחמות ועם החלפות ממשל, עם תפיסות חברתיות ועם ארגוני עובדים, ועם לחצים פוליטיים ועם החלטות מטופשות של פקידים. יקיר לא רק אמר לנו את זה, יקיר הראה לנו את זה בפועל תוך שהוא עומד באמצע הכיתה ומנפנף בידיו, מקווה שנענה הפעם נכון על למה, למה עשו אלף ולא בית? ואנו עם הרצון להשיב, מנסים להשיב , מנסים לפשפש במודלים שלמדנו לחפש סיבה כלכלית והוא שוב שב וצוﬠק לנו, מנסה שנבין, איך ההחלטות החשובות שנלקחו אינן קשורות במודל או בספר או במה נכון כלכלית לעשות אלא מתקשרות לפוליטיקה, אינטריגות ואינטרסים אישיים. לפעמים היה קשה לנו לקבל את זה, הרי הוא זרק הרבה ממה שלמדנו ושיננו למבחנים דרך החלון, פתח את ﬠיננו ולא הסכים להשאיר אותנו נאיביים, אבל אף אחד מאתנו לא רצה לפספס מילה מדבריו כי הוא חיבר לנו את ההגדרות התלושות ואת התואר לתמונה עמוקה ולמציאות".