Table of Contents

Contact Us

The Department of Environmental Economics and Management

The Robert H. Smith Faculty
of Agriculture, Food and Environment
The Hebrew University of Jerusalem

Herzl 229, Rehovot 7610001
Fax: 08-9466267

Department Head:
Prof. Ayal Kimhi, Tel: 08-9489376

Head of the teaching program:
Dr. Ohad Raveh, Tel: 08-9489373

Secretary: 
Meital Kappach, Tel: 08-9489230

Prof. Yair Mundlak

In memory of Yair Mundlak 1927 - 2015

Agricultural economics, growth and development, econometrics.

Ruth Hochberg Professor (Emeritus) of Agricultural of Economics

Professor Mundlak passed away October 2015

יאיר מונדלק ז"ל

יאיר הצטרף לסגל המחלקה לכלכלה חקלאית ברחובות בשנת 1957, וביחד עם מורים נוספים שהביא בעקבותיו, הצעיד את ההוראה והמחקר במחלקה לעידן חדש, המשלב מודלים תיאורטיים מתקדמים וכלים כמותיים מודרניים. יאיר העמיד דורות של תלמידים, שגם אם חרקו שיניים בכיתה שלו לנוכח דרישותיו הבלתי-מתפשרות, ידעו להעריך את המיומנויות המקצועיות שרכשו בזכותו. יאיר כיהן כמנהל המחלקה לכלכלה חקלאית בין השנים 1965 ו-1973, וכדיקן הפקולטה לחקלאות בין השנים 1972 ו-1974. במקביל, הקים את המרכז למחקר בכלכלה חקלאית, ועמד בראשו שנים רבות. לפסגת הקריירה האקדמית שלו הגיע כשמונה בשנת 1978 לפרופסור מן המניין במחלקה לכלכלה של אוניברסיטת שיקגו, לימד שם עד 1997, וזכה להערכה רבה מעמיתיו כמורה, כחוקר וכחבר.

התרומה האקדמית של יאיר באה לידי ביטוי בשני תחומים עיקריים. האחד הוא ניתוחים סטטיסטיים של נתוני פאנל. יאיר היה מהראשונים להבין את הערך הרב שיש לאמידת מודלים סטטיסטיים בעזרת נתונים על יחידות כלכליות שנצפות במשך יותר מתקופת זמן אחת. המאמרים שפרסם בתחום זה נכללים עד היום בסילבוס של כל קורס אקונומטריקה שמכבד את עצמו. על סמך מאמרים אלה זכה לתואר עמית כבוד של האגודה האקונומטרית העולמית בשנת 1970. התחום השני הוא צמיחה כלכלית במדינות מתפתחות שהחקלאות מהווה חלק נכבד מהכלכלה שלהן. המודלים שפיתח בתחום זה יושמו במדינות רבות, בעיקר באמריקה הלטינית, ומשמשים עד היום מוסדות כמו הבנק העולמי. יאיר הטמיע בקהילה האקדמית את התפיסה שאין די בפיתוח או רכישה של טכנולוגיות חקלאיות כדי להביא לצמיחה של המגזר החקלאי, אלא יש לוודא שמתקיימים התנאים לכך שהחקלאים יוכלו לאמץ טכנולוגיות אלה. על תרומתו בתחום זה זכה יאיר לתואר עמית כבוד של האגודה האמריקאית לכלכלה חקלאית בשנת 1993. את מחקריו בתחום החקלאות והצמיחה הכלכלית יאיר סיכם בספר בשם זה, שעל כתיבתו שקד יותר מעשור, שהתפרסם בהוצאת הספרים של אוניברסיטת הרווארד בשנת 2000. באפריל בשנה שעברה כתב את מה שהיה אולי מאמרו האחרון, שעסק בהערות על הדרך שבה משרד החקלאות האמריקאי אומד את פריון היצור בחקלאות. במאגר הפרסומים האקדמיים של גוגל נמצאים 289 פריטים המשויכים ליאיר, שצוטטו מעל 7,800 פעמים, כאשר מספר הציטוטים עדיין גדל משנה לשנה.

היוקרה המקצועית שזכה לה והמעמד הנכבד שהגיע אליו לא גרמו ליאיר להפוך למורם מעם. ביתם של יאיר ויפה בשיקגו היה תמיד פתוח בפני הסטודנטים הישראלים, ובפקולטה לחקלאות ברחובות רבים זוכרים את דמותו החומקת דרך הפרצה בגדר במכנסיים קצרים וסנדלים.

יאיר תרם באופן משמעותי לקריירה של כלכלנים רבים, בארץ ובעולם. הוא יחסר לנו מאד.

חבריו ותלמידיו בפקולטה לחקלאות