Prof. Yair Mundlak

In memory of Yair Mundlak 1927 - 2015

Agricultural economics, growth and development, econometrics.

Ruth Hochberg Professor (Emeritus) of Agricultural of Economics

Professor Mundlak passed away October 2015

יאיר מונדלק ז"ל

יאיר הצטרף לסגל המחלקה לכלכלה חקלאית ברחובות בשנת 1957, וביחד עם מורים נוספים שהביא בעקבותיו, הצעיד את ההוראה והמחקר במחלקה לעידן חדש, המשלב מודלים תיאורטיים מתקדמים וכלים כמותיים מודרניים. יאיר העמיד דורות של תלמידים, שגם אם חרקו שיניים בכיתה שלו לנוכח דרישותיו הבלתי-מתפשרות, ידעו להעריך את המיומנויות המקצועיות שרכשו בזכותו. יאיר כיהן כמנהל המחלקה לכלכלה חקלאית בין השנים 1965 ו-1973, וכדיקן הפקולטה לחקלאות בין השנים 1972 ו-1974. במקביל, הקים את המרכז למחקר בכלכלה חקלאית, ועמד בראשו שנים רבות. לפסגת הקריירה האקדמית שלו הגיע כשמונה בשנת 1978 לפרופסור מן המניין במחלקה לכלכלה של אוניברסיטת שיקגו, לימד שם עד 1997, וזכה להערכה רבה מעמיתיו כמורה, כחוקר וכחבר.

התרומה האקדמית של יאיר באה לידי ביטוי בשני תחומים עיקריים. האחד הוא ניתוחים סטטיסטיים של נתוני פאנל. יאיר היה מהראשונים להבין את הערך הרב שיש לאמידת מודלים סטטיסטיים בעזרת נתונים על יחידות כלכליות שנצפות במשך יותר מתקופת זמן אחת. המאמרים שפרסם בתחום זה נכללים עד היום בסילבוס של כל קורס אקונומטריקה שמכבד את עצמו. על סמך מאמרים אלה זכה לתואר עמית כבוד של האגודה האקונומטרית העולמית בשנת 1970. התחום השני הוא צמיחה כלכלית במדינות מתפתחות שהחקלאות מהווה חלק נכבד מהכלכלה שלהן. המודלים שפיתח בתחום זה יושמו במדינות רבות, בעיקר באמריקה הלטינית, ומשמשים עד היום מוסדות כמו הבנק העולמי. יאיר הטמיע בקהילה האקדמית את התפיסה שאין די בפיתוח או רכישה של טכנולוגיות חקלאיות כדי להביא לצמיחה של המגזר החקלאי, אלא יש לוודא שמתקיימים התנאים לכך שהחקלאים יוכלו לאמץ טכנולוגיות אלה. על תרומתו בתחום זה זכה יאיר לתואר עמית כבוד של האגודה האמריקאית לכלכלה חקלאית בשנת 1993. את מחקריו בתחום החקלאות והצמיחה הכלכלית יאיר סיכם בספר בשם זה, שעל כתיבתו שקד יותר מעשור, שהתפרסם בהוצאת הספרים של אוניברסיטת הרווארד בשנת 2000. באפריל בשנה שעברה כתב את מה שהיה אולי מאמרו האחרון, שעסק בהערות על הדרך שבה משרד החקלאות האמריקאי אומד את פריון היצור בחקלאות. במאגר הפרסומים האקדמיים של גוגל נמצאים 289 פריטים המשויכים ליאיר, שצוטטו מעל 7,800 פעמים, כאשר מספר הציטוטים עדיין גדל משנה לשנה.

היוקרה המקצועית שזכה לה והמעמד הנכבד שהגיע אליו לא גרמו ליאיר להפוך למורם מעם. ביתם של יאיר ויפה בשיקגו היה תמיד פתוח בפני הסטודנטים הישראלים, ובפקולטה לחקלאות ברחובות רבים זוכרים את דמותו החומקת דרך הפרצה בגדר במכנסיים קצרים וסנדלים.

יאיר תרם באופן משמעותי לקריירה של כלכלנים רבים, בארץ ובעולם. הוא יחסר לנו מאד.

חבריו ותלמידיו בפקולטה לחקלאות

See also: yair mundlak

Curriculum Vitae

Education
Ph.D. Agricultural Economics, University of California, Berkeley, 1957

M.A. Statistics, University of California at Berkeley, 1956

B.S. (Highest Honors) Agricultural Economics,
University of California at Davis, 1953

The Hebrew University of Jerusalem
1957-70 Instructor to Associate Professor of Agricultural Economics

1970-91 Ruth Hochberg Professor of Agricultural Economics

1991- Professor (Emeritus) of Agricultural Economics (Early retirement)

1965-73 Head, Department of Agricultural Economics

1972-74 Dean, Faculty of Agriculture

1968-85 Director of Research, The Center for Agricultural Economics Research

2000 - Chairman, The Center for Agricultural Economics Research

Other universities
1961-63 Visiting Associate Professor of Agricultural Economics, University of California, Berkeley

1966-67 Visiting Professor of Economics, The University of Chicago

1974-76 Visiting Professor of Economics, Harvard University

1978-97 F.H. Prince Professor of Economics, The University of Chicago

Research positions
1963(summer) Research Associate, Economics, MIT,

1972 Consultant, Development Research Center, The World Bank.

1973 Visiting Fellow, CORE, Louvain, Belgium

1976-92 Research Fellow, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C.

1990-1995 Advisory Board, Institute for Policy Reform, Washington D.C.

1980-2001 Research consulting to the World Bank

2003 - Research Fellow, Rural Development Research Consortium (University of California, Berkeley) 

Other Assignments in Israel
1964-74 Consultant to the Ministry of Agriculture and a member of research committees of the 
National Council for Research and Development

1977-88 President, Israel Foundation Trustees

See also: yair mundlak

List of Publications

Books and Monographs

Agriculture and Economic Growth; Theory and Measurement Cambridge, Harvard University Press, 2000.
Chinese language edition: Beijing, Economic Science Press, 2004.

Sectoral Growth in Chile: 1962-82 (with Juan Eduardo Coeymans) Washington D.C, International Food Policy Research Institute, Research Report 95, 1993 (Posted with permission from IFPRI) 

Constraints Incentives and the Transformation of Punjab Agriculture: 1960-1980 (With A. McGuirk) Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, Research Report 87, 1991. (Posted with permission from IFPRI) 

La Argentina, Que Pudo Ser - Los Costos de la Represion Economica, (with Domingo Cavallo and Roberto Domenech), Buenos Aires, Manatial, 1989.

Agriculture and Economic Growth, Argentina 1913-1984 (with D. Cavallo and R. Domenech), Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, Research Report 76, 1989. (Posted with permission from IFPRI) 

Agricultural and Economic Growth in an Open Economy: The Case of Argentina (with D. Cavallo), Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, Research Report 36, 1982, (Award for "Quality of Research Discovery" by the American Agricultural Economic Association). (Posted with permission from IFPRI) 

Intersectoral Factor Mobility and Agricultural Growth. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, Research Report 6, 1979. (An award paper) (Posted with permission from IFPRI) 

The Effects of Free Trade with the Territories on Israel Agriculture (with G. Avni). Rehovot: The Center for Agricultural Economic Research (Hebrew), 1974.

The West Bank and Gaza Strip--Economic Structure and Development Prospects (with H. Ben-Shahar, E. Berglas and E. Sadan). Santa Monica: Rand Corporation, 1971, 152 pp.

Long Term Projections of Supply and Demand for Agricultural Products in Israel, Jerusalem: Falk Project for Economic Research in Israel 1964. (Hebrew and English, an award book) 

Economic Analysis of Established Family Farms in Israel, Jerusalem: Falk Project for Economic Research in Israel, 1964. (Hebrew and English).

Books Edited

Contemporary Economic Issues, Volume 2. Labour, Food and Poverty, Macmillan, 1998.
Arid Zone Development (with F. Singer). Cambridge, Mass.: Ballinger, 1977.

Research in Agricultural Economics. Rehovot: The Center for Agricultural Economic Research, 1976 (Hebrew).

 

 

Papers

Measures of Fixed Capital in Agriculture (with Rita Butzer and Donald F. Larson) Rehovot: The Center for Agricultural Economics Research, Discussion paper 13.10, 2010 

"Heterogeneous technology and panel data: The case of the agricultural production function" (with Rita Butzer and Donald F. Larson) Rehovot: The Center for Agricultural Economics Research, Discussion paper 1.08, 2008 

"Economic growth: Lessons from two centuries of American agriculture," Journal of Economic Literature, Vol. XLIII (December 2005) pp. 989-1024. 

"Agricultural dynamics in Thailand, Indonesia, and the Philippines," (with D. Larson, and R. Butzer). The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 48:1, pp 95-126, March 2004.

“Intersectoral Migration in Southeast Asia: Evidence from Indonesia, Thailand, and the Philippines" (with R. Butzer, and D. F. Larson). Journal of Agricultural and Applied Economics, Supplement, December 2002 

“Intersectoral Migration in Venezuela,” (with R. Butzer and D. Larson) Economic Development and Cultural Change, 50(2)227-248, 2002.

“Explaining Economic Growth,” American Journal of Agricultural Economics, 83(5):1154-1167, December 2001.
Also appeared in Economic Policy in the International Economy: Essays in Honor of Assaf Razin, ed by Elhanan Helpman, and Efraim Sadka, Cambridge University Press, 2003.

“A Cross-Country Database for Sector Investment and Capital,” (With D. Larson, R. Butzer, and A. Crego) The World Bank Economic Review, 14:371-91, 2000.

“Rethinking Within and Between Regression: The Case of Agricultural Production Functions.” (with D. Larson and R. Butzer). Annales D’Economie et de Statistique, 55-56:475-501, 1999.
On the Intersectoral Migration of Agricultural Labor, (With Donald Larson), Economic Development and Cultural Change, 45(2):295-319, 1997.

“ Production Function Estimation: A Revival of the Primal@ Econometrica, 64:2:431-8, 1996.

“International Comparisons of Cattle cycles” (with He Huang), American Journal of Agricultural Economics, November, 1996. (An award paper)

"On the Empirical Aspects of Economic Growth Theory,” American Economic Review, May 1993.

“The Transition of Punjab Agriculture: A Choice of Technique Approach"
(With A. McGuirk), American Journal of Agricultural Economics (February 1992).

"Endogenous Technology and Sectoral Productivity, Chile 1962-82" (with J. E.
Coeymans), Journal of Productivity analysis 3:257-275, September 1992. 

"On the Transmission of World Agricultural Prices" (With D. Larson), World Bank Economic Review, 6(3):399-422, September 1992.

"Agricultural Aggregate Supply Response - Chile, 1962-82", (with J. E. Coeymans), Food Policy, 16:1, 1991

"Agriculture and Growth in Argentina" (with D. Cavallo and R. Domenech), Food Policy, 16:1, 1991.

“On Policy Reforms and Economic Development", American Journal of Agricultural Economics, August 1990.

"Effects of Macroeconomic Policies on Sectoral Prices," (with D. Cavallo and R. Domenech), World Bank Economic Review, 4(1):55-79, 1990.

"On the Determinants of Cross Country Aggregate Agricultural Supply," (with H. P. Binswanger, M-C Yang, and A. Bowers), Journal of Econometrics, 36:111-131, 1987.

"The Intercountry Agricultural Production Function: Another View," (with Rene Hellinghausen) American Journal of Agricultural Economics 64:664-672, 1982.

"Random Effects, Fixed Effects, Convolution and Separation," (with J. Yahav), Econometrica, November 1981.

"On the Concept of Non-Significant Functions and its Implications for Regression Analysis", Journal of Econometrics, 16(1):139-149, 1981. 

"On Variable Coefficients Models," Annales de l'insee, France, Avril-Sept. 1978.

"Migration Out of Agriculture -- Empirical Analysis Based on Cross Country Data" Review of Economics and Statistics (1978). Translated into Spanish and appeared in Separata de Cuadernos de Economia 45 (1978).

"Occupational Migration Out of Agriculture in Japan," (with John Strauss), Journal of Development Economics: 5(1)55-71, 1978 .

"On the Pooling of Time Series and Cross Section Data," Econometrica (January 1978). (An award paper). 

"The Correspondence of Efficiency Frontier as a Generalization of the Costs Function" (with Z. Volcani), in International Economic Review, 14(1):223-233, 1973

"Maximization with Several Objective Functions," in Proceedings of the International Association of Agricultural Economists, 1971, pp. 441-451.

"On Multistage Multiproduct Production Functions," (with A. Razin), American Journal of Agricultural Economics (1971): pp. 491-499.

"Estimation in Linear Models with Log-Normal Dependent Variable" (with D. Bradau). Journal of American Statistical Association (March 1970):441-451.

"Two-Sector Model with Generalized Demand" (with R. Mosenson), Metroeconomica, 22(3):227-258, 1970.

"Further Implications of Distortion in the Factor Market," Econometrica, 38(3):517-532, 1970.

"Aggregation, Index Numbers and the Measurement of Technical Change," (with A. Razin) Review of Economics and Statistics (May 1969).

"Elasticities of Substitution and the Theory of Derived Demand," Review of Economic Studies, 35:225-236, 1968.

"Cross Section Analysis in Economics,” The International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968.

"Long-Run Coefficients and Distributed Lag Analysis: A Reformulation," Econometrica, 35(2):278-293, 1967.

"On the Micro-Economic Theory of Distributed Lags," Review of Economics and Statistics 48(1):51-60, 1966.

"Consequences of Alternative Specifications in Estimation of Cobb-Douglas Production Functions," (with I. Hoch) Econometrica: pp. 33(4):814-828, 1965.

"Transcendental Multiproduct Production Functions," International Economic Review 5: 273-284, 1964.

"Specification and Estimation of Multiproduct Production Functions," Journal of Farm Economics 45(2):433-43, 1963.

Aggregation Over Time in Distributed Lag Models," International Economic Review 2(2):154-163, 1961.

"Empirical Production Function Free of Management Bias, "Journal of Farm Economics 43(1): 44-56, 1961. Reappeared in Readings in Economic Statistics and Econometrics, ed. Arnold Zellner (Boston, Mass.: Little, Brown and Co., 1968), pp. 336-348.

"Management and Costs in Agricultural Production,” The Economic Quarterly, 1959 pp. 269-278 (Hebrew).

"A Note on the Symmetry of Homogenous Production Functions and the Three Stages of Production," Journal of Farm Economics 49:756-761, 1958.

"Linear Programming and Agricultural Planning," (with S. Ben David) The Economic Quarterly (1957): 116-26 (Hebrew).

"Economic Consideration in the Design and Evaluation of Production Forecasts," Journal of Farm Economics 38, No. 5 (December 1956): 1492-1500 (An award paper).

"Statistical Analysis of Supply Response in Late Spring Potatoes in California," (with C.O. McCorkle, Jr.). Hilgardia 24, No. 16 (April 1956): April 1956, and Journal of Farm Economics 38, No. 2 (May 1956): 553-569 

Chapters in books

"Agricultural productivity and economic growth" forthcoming in ed. Evenson, R.E. and P. Pingali. Agricultural Development: Farmers, Farm Production and Farm Markets, Handbook of Agricultural Economies,Volume III 

“Determinants of agricultural growth in Indonesia, the Philippines, and Thailand,” (with Donald E. Larson, and Rita Butzer) in T. Akiyama and D. E. Larson ed. Rural Development and Agricultural Growth in Indonesia, the Philippines and Thailand. Australia, Asian Pacific Press, 2004.

“Intersectoral migration in Southeast Asia: evidence from Indonesia, Thailand, and the Philippines." (with Rita Butzer and Donald E. Larson) in T. Akiyama and D. E. Larson ed. Rural Development and Agricultural Growth in Indonesia, the Philippines and Thailand. Australia, Asian Pacific Press, 2004.

“Economic Aspects of Agricultural Growth in Argentina” (with Marcelo Regdnaga) in ed. G. della Paolera and A. M. Taylor, Argentina: Essays in The New Economic History. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

“Production and Supply,” in ed. B. Gardner and G. Rausser, Handbook of Agricultural Economics, Vol I,. Elsevier Science. 2001

“The Dynamics of Agriculture,” in ed G. H Peterson and J. Von Braun. Food Security, Diversification and Resource Management: Refocusing the Role of Agriculture, Ashgate Publishing 1999. (The Elmhirst Lecture, The XIII International Conference of Agricultural Economists, Sacramento, California, August 1997.)

Agricultural Development: Evidence, Issues and Consequences, (With D. Larson and A. Crego). in Contemporary Economic Issues, Volume 2. Labour, Food and Poverty, Y. Mundlak ed., Macmillan, 1998

“On The Aggregate Agricultural Supply" in Papers in Honor of D. Gale Johnson, Chicago, The University of Chicago Press, 1996. Vol. 2 pp 101-120.

"Agricultural Growth in Argentina" (with R. Domenech), in Agriculture on the Road to Industrialization, ed. John. W. Mellor. Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1995, pp 149-161.

"Chilean Agriculture in Changing Economic Environment" (With Juan Eduardo Coeymans). In The Bias Against Agriculture: Trade and Macroeconomic Policies in Developing Countries Edited by Romeo Bautista and Alberto Valdes, Washington D.C; International Center for Economic Growth, 1993.

"Agriculture and Growth: The experience of Argentina" (With Domingo Cavallo and Roberto Domenech). In The Bias Against Agriculture: Trade and Macroeconomic Policies in Developing Countries Edited by Romeo Bautista and Alberto Valdes, Washington D.C; International Center for Economic Growth, 1993.

On Growth in the Intermediate Run" in Gunning, J.W., Kox, H. Tims, W. and E. de Wit (eds) Trade, Aid and Development Essays in Honor of Hans Linnemann. London, Macmillan. 1993.

"Agricultural Growth and World Developments", in ed. A. Maunder, and A. Valdes, Agriculture and Governments in an Interdependent World, Dartmouth, Aldershot, England. 1989.

"Endogenous Technology and the Measurement of Productivity," in ed. S. M. Capalbo and J. M. Antle, Agricultural Productivity: Measurement and Explanation. Washington, D.C. Resources for the Future, 1988.

"Capital Accumulation, The Choice of Techniques and Agricultural Output," in ed. J. W. Mellor and R. Ahmed, Agriculture Price Policy for Developing Countries, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1988.

"Agricultural Growth and the Price of Food", in ed. A. Maunder and U. Renborg, Agriculture in a Turbulent World Economy, Gower (1986).

"Agricultural Growth-Formulation, Evaluation and Policy Consequences," in ed. G. Johnson and A. Maunder, Rural Change: The Challenge for Agricultural Economists, Gower 1981.

"Elements of a Pure Theory of Forecasting and the After Keynesian Macroeconometrics," in ed. J. 
Flanders, and A. Razin, Development in an Inflationary World, , Academic Press, pp. 359-373, 1981.

"Distortion in the Factor Market and the Short Run Equilibrium," (with Zvi Trop), in On the Stability of Contemporary Economic Systems, ed. Kyn, O. and Schrettl, W. Vanderhoeck & Ruprecht, Gottingen, 1980. pp. 136-156.

"Agricultural Growth in the Context of Economic Growth," in ed. R.C.O. Mathews Measurement, History and Factors of Economic Growth, Macmillan, 1980, Vol. II, pp. 258-283.

"A Survey of Functional Forms in Economic Analysis of Production," (with M. Fuss and D. McFadden), in ed. D. McFadden and M. Fuss Production Economics: A Dual Approach to Theory and Applications, Amsterdam: North Holland, 1978.

"Economic Considerations in the Development of Arid Zones," in Arid Zone Development, ed.Y. Mundlak and F. Singer, Cambridge,Mass.: Balinger, 1977.

"Israel Agriculture -- Problems and Trends," in Research in Agricultural Economics, ed. Y. Mundlak. Rehovot: The Center for Agricultural Economic Research, 1976.

"Determinants and Consequences of Growth of Israel Agriculture,” in Economic Growth in Developing Countries--Material and Human Resources, ed. Y. Ramati New York: Praeger Publishers, 1975.

"The Effect of Capital Accumulation on a Well Behaved n-Sector Economy," (with Y. Danin), in Agricultural Policy in Developing Countries, ed. N. Islam (New York: Macmillan, 1974).

"The Terms of Trade of Agriculture in the Context of Economic Growth," in Economic Problems of Agriculture in Industrial Societies, ed. Papi and Nunn. New York: Macmillan, pp. 634-656, 1969.

"Estimation of Production and Behavioral Functions from a Combination of Cross-Section and Time-Series Data," in Christ and others, Measurement in Economics: Studies in Mathematical Economics and Econometrics, Stanford University Press, 1963.

Discussion papers

Economic growth: Lessons from two centuries of American agriculture," Rehovot: The Center for Agricultural Economics Research, Discussion paper 2.03, 2003. Revised Ma rch 2004.

“Intersectoral Migration in Southeast Asia: Evidence from Indonesia, Thailand, and the Philippines" (with R. Butzer, and D. F.Larson). World Bank Policy Research Working Papers 2949

“Determinants of Agricultural Growth in Indonesia, the Philippines, and Thailand,” (with D. F. Larson, and R. Butzer). World Bank Policy Research Working Papers 2803, March 2002. 

Capital for Agriculture and Manufacturing." Washington D.C.: The World Bank.

Cross-Country Analysis," Policy Research Working Paper 1827.Washington, D.C.: The World Bank.

Crego, A., D. Larson, R. Butzer, and Y. Mundlak.1997. "A New Database on Investment and 

Mundlak, Y., D. Larson and R. Butzer. 1997. "The Determinants of Agricultural Production: A 

On the Production Economics of Cattle (with He Huangand Edgardo Favaro), Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, Trade and Macroeconomics Division, Discussion PaperNo. 6, May 1995.

Land expansion and land augmentation with application to Thailand. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, 1993.

On Intermediate Run Growth, Washington D.C., Institute for Policy Reform, Working Paper, December 1991.

Agricultural Productivity and Economic Policies, Concepts and Measurements, Paris, OECD Development Center, Technical Papers No 75,August 1992.

Economic Policies and Sectoral Growth, Argentina: 1913-84, (with D.Cavallo and 

R. Domenech), Paris, OECD Development Center, Technical Papers No. 18,June 1990. 0

“A Dynamic Analysis of Thai Agricultural Growth:Some Lessons from the Past” (with Direk Patmasiriwat, and Suthad Setboonsaing). Thailand Development Research Institute, 1989. 

"Sources of Input Variations and the (In) Efficiency of Empirical Dual Production Functions", (First draft, February 1989).Presented in a special lecture of the Latin American Chapter of the Econometric Society, Santiago, August 1989.

"On the Relevance of World Agricultural Prices"(with D. Larson), Washington D.C, The World Bank, WPS 383. 

On Food Aid and General Aid, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., August 1987. (mimeograph).

The Supply and Demand for Fruits, (with David Guy) Rehovot, TheCenter for Agricultural Economic Research, No. 86, 1986.

The Aggregate Agriculture Supply, World Development Report background paper, 1985. Also presented as the Marschak Lecture of the Econometric Society, Cordoba, July 1986, and distributed as Working Paper No.8511. The Center of Agricultural Economic Researc h, Rehovot.

Real Exchange Rate, Trade Policies and Sectoral Growth: The Case of Argentina (1946-1982), (with D. Cavallo) - presented at the Congress of the Econometric Society. Santiago, Chile, July 19-22, 1983.

Productividad Endogena y la Evalucion de la Produccion y Empleo Sectorial en Chile, (with J. E. Coeymans) presented at the Fourth Latin American Congress of the Econometric Society. Santiago,Chile, July 19-22, 1983.

Un Modelo Econometrico para el Analysis del Crecimiemento de Sector Agricola Chileno, (with J. E. Coeymans), Instituto de Economia,Pontificia Universidad Catolica de Chile, December 1983.

Cross Country Comparison of Agricultural Productivity, Rehovot: TheCenter for Agricultural Economic Research, Working Paper No. 8105(1985).

Production Functions with Endogenous Productivity, with D. Cavallo,mimeograph, September 1981.

"Some Aspects of the Profitability of Milk Production, Rehovot: The Center for Agricultural Economic Research, Working Paper No. 8113(Hebrew), 1981. 

Inference with Stochastic Regressors,"" (with H. Yahav), Rehovot: The Center for Agricultural Economic Research, Working Paper No. 8114, 1981."

Structural Change, Parameter Variation and Agricultural Forecasting,(with G. Rausser), Berkeley: Department of Agricultural Economics, University of California,. Working Paper No 1979.

The Introduction of New Techniques and Capital Accumulation, (withYigal Danin), Rehovot: The Center for Agricultural Economic Research, Working Paper 7907, 1979.

“On Variable Coefficients Models”, Harvard Institute of EconomicResearch, Discussion Paper No. 499, 1976.

Israel Agriculture -- Problems and Trends, in ed. Y. Mundlak Research in Agricultural Economics, Rehovot, The Center for Agricultural Economic Research, 1976.

Empirical Production Functions with a Variable Firm Effect, Rehovot:The Center for Agricultural Economic Research, Working Paper No. 7005,1970.

Differential Growth in an Extended Two Sector Model, (with Mosenson),Center for Mathematical Studies in Business and Economics, Report No.6718, University of Chicago, February 1967.

Objective Pre-harvest Forecast of Citrus Production Country-Wide Study, 1958/59 and 1959/60, Rehovot, Department of Agricultural Economics, The Hebrew University of Jerusalem, 1969 (in Hebrew).

A Preliminary Study of an Objective Pre-Harvest Forecast of Citrus Production, (with Y. Weinberg). Rehovot, Department of Agricultural Economics, The Hebrew University of Jerusalem, 1958 (in Hebrew).

Book Reviews

Yair Mundlak A book review of Bruce Gardner “American Agriculture in the Twentieth Century: How it flourished and What it Cost,” Journal of Economic Literature, June 2003, pp. 626-8

See also: yair mundlak

Honors

Awards

1956 Best graduate paper, American Farm Economic Association

1957 Outstanding Ph.D. Dissertation, American Farm Economic Association

1965 Best published research, American Farm Economic Association for:
Long Term Projections of Supply and Demand for Agricultural Products in Israel, 1964

1965 Bareli Prize, Israel

1972 Rothschild Prize, Israel

1980 Quality of Research Discovery, American Agricultural Economic Association for: Intersectoral Factor Mobility and Agricultural Growth. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, Research Report 6, 1979. 

1982 Quality of Research Discovery, American Agricultural Economic Association for Agricultural and Economic Growth in an Open Economy: The Case of Argentina (with D. Cavallo), Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, Research Report 36, 1982,

1991 "Publication of Enduring Quality", American Agricultural Economic Association for: "On the Pooling of Time Series and Cross Section Data," Econometrica, 1978 

1997 Honorable mention award for outstanding American Journal of Agricultural Economics article for the paper entitled “International Comparison of Cattle Cycles”, November 1996 (coauthored with He Huang).

 

Other Honors

1953 Phi Beta Kappa

1966-7 Ford Foundation Research Fellowship, The University of Chicago.

1970 Fellow, The Econometric Society

1973-77 Associate Editor, Journal of Econometrics.

1986 The Marschak Lecture, The Econometric Society Meeting, Cordoba, Argentina

1990-91 Visiting Research Fellowship, the World Bank

1993 Fellow, American Agricultural Economics Association.

1997 The Elmhirst Memorial Lecture at the XXIII International Conference of Agricultural 
Economists, Sacramento, CA, August.

1997 The Hibbard Lecture, University of Wisconsin, Madison.

2001 The Frederick V. Waugh Lecture, The American Agricultural Economic Association meeting, Chicago, August 5-8.

2002 The Alan Lloyd Address, Invitation by The Australian Agricultural and Resource Economic Society meeting, Canberra.

 

 

See also: yair mundlak