לימודי השלמה-הכנה למוסמך בכלכלת סביבה וניהול

4 June, 2020

לימודי השלמה

לימודי השלמה נדרשים עבור מועמדים לתואר שני שסיימו תואר בוגר בציון ממוצע של 80 לפחות, אך חסר להם רקע בכלכלה לצורך לימוד קורסי התואר השני ו\או ביצוע תיזה. את לימודי ההשלמה יש לסיים בתוך שנה והם יכללו עד 30 נ"ז.

ראו בקובץ המצורף את תכנית  ההשלמה / הכנה המלאה לתואר מוסמך.