בתוך התחזיות הקודרות, בתחום הזה יש דווקא מקום לאופטימיות