In the News

מחקר: כך משפיעה הקורונה לרעה על ההחלטות הפיננסיות שלנו, והעצות הכלכליות שאנחנו נותנים לאחרים

23 February, 2021

מחקר: כך משפיעה הקורונה לרעה על ההחלטות הפיננסיות שלנו, והעצות הכלכליות שאנחנו נותנים לאחרים

מאת: פרופ' אורלי שדה, ד"ר אביגיל הורוביץ ואוליביה וימטשל.

לימודי השלמה-הכנה למוסמך בכלכלת סביבה וניהול

4 June, 2020

לימודי השלמה

לימודי השלמה נדרשים עבור מועמדים לתואר שני שסיימו תואר בוגר בציון ממוצע של 80 לפחות, אך חסר להם רקע בכלכלה לצורך לימוד קורסי התואר השני ו\או ביצוע תיזה. את לימודי ההשלמה יש לסיים בתוך שנה והם יכללו עד 30 נ"ז.

ראו בקובץ המצורף את תכנית  ההשלמה / הכנה המלאה לתואר מוסמך.

ההרשמה לחוג כלכלת סביבה וניהול בעיצומה

21 February, 2020

אודות החוג לכלכלת סביבה וניהול:

החוג לכלכלת סביבה וניהול של האוניברסיטה העברית מציע תכנית לימודים איכותית, מגוונת, ובעלת אוריינטציה יישומית בתחומי הכלכלה, הניהול, כלכלת סביבה, כלכלת משאבי טבע, כלכלה חקלאית, ועוד.

החוג מציע תכניות לימודים ברמות בוגר, מוסמך ודוקטור - כל זאת באווירה ביתית בקמפוס הירוק של הפקולטה לחקלאות ברחובות (5 דקות הליכה מתחנת הרכבת).