פרס הוקרה על מפעל חיים

25.3.2015 פרס הוקרה על מפעל חיים בתחום המים לפרופ' יואב כסלו

הפרס הוענק על מחקריו ומאמריו מעוררי ההשראה, על תרומתו לתחום הכלכלה החקלאית למשק המים ולסביבה,
על שנים של הוראה והצמחת דורות חדשים של חוקרים על חברותו בוועדות השונות שקבעו את גורל משק מים, 
על מאבקיו לקיימות ולשקיפות, על ראייתו הרחבה, דעותיו העצמאיות ותרומתו לייצובו ולעיצובו של משק המים

yoav

See also: yoav kislev